قبل 7 ساعات و دقيقتين حائل
قبل 8 ساعات و 35 دقيقه المدينة
قبل 10 ساعات و 40 دقيقه جده
قبل يوم و 5 ساعات حائل
قبل يوم و 7 ساعات ينبع
قبل يوم و 8 ساعات حفر الباطن
قبل يوم و 10 ساعات جده
قبل يومين و 6 ساعات نجران
قبل يومين و 7 ساعات الباحة
قبل يومين و 8 ساعات ينبع
قبل يومين و 10 ساعات جده
قبل 3 أيام و 7 ساعات الجوف
قبل 3 أيام و 8 ساعات الجوف
قبل 3 أيام و 9 ساعات أبها
قبل 3 أيام و 10 ساعات جده
123...