قبل سنه و شهرين نجران
قبل سنه و 3 أشهر نجران
قبل سنه و شهرين القصيم
قبل سنه و شهرين الجوف
قبل سنه و 3 أشهر نجران
قبل سنه و شهرين الرياض
قبل سنه و شهرين نجران
قبل سنه و 3 أشهر الباحة
قبل سنه و شهرين القصيم
قبل سنه و 3 أشهر عرعر
قبل سنه و 3 أشهر حائل
قبل سنه و شهرين الشرقيه
قبل سنه و 3 أشهر القصيم
قبل سنه و شهرين جيزان
قبل سنه و شهرين الباحة
12